If you have already registered, please click here to login Login
[gtranslate]

La comemorarea Aniversarii a 10 ani de Misiune Isus către omenire, ni s-a cerut să ne rugăm pentru atenuarea efectelor pandemiei Covid 19 si a tot ceea ce va urma, respectiv pentru mantuirea sufletelor. Începând cu data de 10 noiembrie, timp de 5 săptămâni ni se cere să ne rugăm la aceste două intenții specifice în fiecare zi la ora 3.p.m. ora locală. Minimum de rugăciuni pe care trebuie să le rostim sunt: Rugăciunea de la ora 3, Coronița Îndurării Divine și rugăciunile de bază zilnice. În fiecare zi la ora 3 să intrăm pe site și să ne rugăm împreună cu restul Rămășiței din întreaga lume, dând click pe videoul de mai jos cu rugăciunile zilnice.

Rugăciunea (96) a Cruciadei de Rugăciune“Pentru Binecuvântarea şi Protejarea Grupului nostru al  Cruciadei de Rugăciune”

„O, Isuse drag, Te rugăm binecuvântează şi protejează Grupul Tău al Cruciadei de Rugăciune, ca să devenim invulnerabili la atacurile nelegiuite ale celui rău şi ale oricăror spirite malefice care ne-ar putea frânge de la Misiunea Sfântă de salvare a sufletelor. Fie ca noi să rămânem loiali şi puternici, perseverând pentru a păstra în faţa lumii Numele Tău cel Sfânt şi niciodată să nu şovăim în strădania de a răspândi Adevărul Sfântului Tău Cuvânt. Amin.”

 Tatăl nostru… 

Rugăciunea către Arhanghelul Mihail

Sfinte Arhanghel Mihail, apără-ne în luptă, ocrotește-ne împotriva răutății și curselor diavolului. Cu smerenie ne rugăm ca Dumnezeu să îl mustre, iar tu, o Principe al Oștirilor Cerești, prin puterea lui Dumnezeu azvârle-l în iad pe satana și pe toate duhurile rele care rătăcesc prin lume căutând să piardă sufletele. Amin.

Rugăciunea (33): Pentru a primi Pecetea Dumnezeului Celui Viu 

O, Dumnezeul meu, Tată iubitor, primesc cu bucurie și recunoștință Pecetea divină a Protecției Tale. Dumnezeirea Ta cuprinde trupul și sufletul meu pentru veșnicie. Cu recunoștință smerită mă plec, și-ți ofer Ție, iubitul meu Tată, iubirea mea profundă și fidelitatea mea. Te implor ca prin această Pecete specială să mă aperi pe mine și pe cei dragi mie, și eu Îți promit că-mi voi trăi viața în slujire pentru Tine, acum și-n vecii vecilor. Te iubesc, Tată drag. În aceste timpuri, Te consolez, Tată scump. Îți ofer Trupul și Sângele, Sufletul și Dumnezeirea Preaiubitului Tău Fiu, pentru ispășirea păcatelor lumii și mântuirea fiecărui copil al Tău. Amin.  

Rugăciunea (24): Pentru indulgență plenară, spre iertarea completă a păcatelor

O, Isuse, Tu ești lumina lumii, Tu ești lumina strălucitoare care atinge fiecare suflet. Milostivirea și iubirea Ta sunt nemărginite. Noi nu suntem vrednici de jertfa Morții Tale pe Cruce, deși știm că Dragostea Ta pentru noi este mai mare decât dragostea pe care noi Ți-o purtăm. Dă-ne, Doamne, darul umilinței, pentru a fi demni de Noua Ta Împărăție! Umple-ne cu Duhul Sfânt pentru a putea mărșălui în armata condusă de Tine, pentru mărturisirea Adevărului Cuvântului Tău Sfânt, ca să-i pregătim pe frații și surorile noastre pentru a Doua Ta Venire Glorioasă pe Pământ. Te lăudăm! Te slăvim! Ne jertfim pe noi înșine, durerile noastre și suferințele noastre, oferindu-Ți-le în dar pentru salvarea sufletelor. Te iubim, Isuse. Ai milă de toți copiii Tăi, oriunde s-ar afla. Amin.  

 Rugăciunea (1): Darul meu pentru Isus ca să salveze sufletele

Preaiubitul meu Isus, Tu care mă iubești atât de mult, lasă-mă să ajut cu umilință la salvarea prețioaselor Tale suflete. Ai milă de toți păcătoșii, oricât de mult Te-ar răni ei. Permite-mi ca prin rugăciunea și suferința mea să pot ajuta sufletele care nu vor supraviețui Avertismentului, pentru a găsi și ele un loc lângă Tine în Împărăția Ta. Dragul meu Isus, primește-mi rugăciunea ca să Te ajute să câștigi sufletele după care tânjești. O Isuse, în Inima Ta Sfântă mă angajez să fiu credincios Voinței Tale în orice moment. Amin. 

Rugăciunea (30): Pentru a evita războiul, foametea și persecuția religioasă

O, Tată Veșnic, Dumnezeule, Creatorul Universului, în numele iubitului Tău Fiu, Te rugăm, fă-ne să Te iubim tot mai mult. Ajută-ne să rămânem curajoși, fără de teamă și puternici în încercări. Acceptă suferințele și sacrificiile noastre și du-le în fața Tronului Tău Dumnezeiesc, în dar pentru salvarea copiilor Tăi. Înmoaie sufletele împietrite și necurate. Deschide-le ochii spre adevărul despre bunătatea și iubirea Ta, ca ei să se poată uni cu restul copiilor Tăi, în Paradisul de pe pământ, pe care l-ai creat pentru noi potrivit Voinței Tale Divine. Amin.  

Rugăciunea (59)”Un jurământ de credinţă faţă de Voinţa Divină”

“O, Dumnezeule Preaînalt, Tată Ceresc, Îți promit credința mea fermă, cinstindu-Te şi supunându-mă Ţie în toate, unindu-mă cu Voia Ta Dumnezeiască pe pământ. Eu, prin Sângele Sfânt al unicului Tău Fiu Preaiubit, adevăratul Mesia, îţi ofer mintea mea, trupul meu şi sufletul meu, în numele tuturor sufletelor, ca să putem intra uniți în Împărăţia Ta Cerească şi să se împlinească Voia Ta Dumnezeiască, precum în Cer așa şi pe pământ. Amin.”

Rugăciunea (69) „Rugăciune către Dumnezeu Tatăl, pentru a accepta Voia Sa Dumnezeiască”

“Dumnezeule, Tată Atotputernic, eu accept Voia Ta Divină şi Te rog, ajută copiilor Tăi să o accepte. Opreşte-l pe satana de la negarea dreptului copiilor Tăi asupra moştenirii Tatălui lor. Nu ne lăsa niciodată să renunţăm la lupta pentru moştenirea noastră în Paradis. Ascultă rugăminţile noastre şi alungă-l pe satana şi îngerii lui căzuţi. Te rog, Tată drag, să cureţi pământul cu Milostivirea Ta şi să ne acoperi cu Duhul Tău cel Sfânt. Condu-ne pe noi pentru a alcătui Sfânta Ta armată, încărcată de puterea de a alunga fiara pentru totdeauna. Amin”  

Rugăciunea (79) „Pentru 2 miliarde de suflete pierdute”

”O, Isuse drag, Te rog revarsă Milostivirea Ta asupra sufletelor pierdute. Iartă-le faptul că Te resping, şi foloseşte rugăciunile şi suferinţa mea ca prin Milostivirea Ta să reverşi asupra lor Harurile necesare sfințirii sufletelor lor. Îţi cer darul iertării pentru sufletele lor. Te rog, deschide-le inima ca să poată veni la Tine şi să Te roage să-i umpli cu Sfântul Duh, ca astfel să poată accepta adevărul Iubirii Tale şi să poată trăi veşnic cu Tine și cu întreaga familie a Lui Dumnezeu. Amin.”    

Rugăciunea (102)”Pentru a susţine credinţa şi încrederea în Mesajele lui Dumnezeu date lumii”

Rugăciunea (104)”Eliberează acest suflet de sclavie”

 “O, Isuse drag, când sunt doborât, Tu ridică-mă. Când am îndoieli, Tu luminează-mă. Când sunt trist, arată-mi Iubirea Ta. Când critic, ajută-mă să rămân tăcut. Când judec pe altul în public, pecetluieşte-mi buzele. Când rostesc blasfemii în Numele Tău, mântuiește-mă şi adu-mă înapoi sub Protecţia Ta. Când îmi lipseşte curajul, dă-mi sabia de care am nevoie ca să duc bătălia și să salvez sufletele pe care Tu le doreşti. Când mă împotrivesc iubirii Tale, ajută-mă să mă predau și să mă abandonez complet grijii Tale iubitoare. Când rătăcesc, ajută-mă să găsesc Calea Adevărului. Când pun la îndoială Cuvântul Tău, dă-mi răspunsurile pe care le caut. Ajută-mă să fiu răbdător, iubitor şi bun, chiar şi cu cei care Te defăimează. Ajută-mă să îi iert pe cei care mă ofensează şi dă-mi harul de care am nevoie ca să Te urmez până la capătul lumii. Amin.”

„Preaiubite Isuse, Îţi prezint sufletul fratelui meu şi al surorii mele care şi-au abandonat sufletele satanei. Ia aceste suflete şi mântuieşte-le în Ochii Tăi Sfinţi. Eliberează aceste suflete de sclavia bestiei şi dăruieşte-le salvare veşnică. Amin”

Rugăciunea (111)”Pentru a-i consacra pe copiii voştri lui Isus Cristos”

„O, iubită Mamă a Salvării, îi consacru pe copiii mei …(numele copilului/copiilor ) înaintea Fiului tău, pentru ca El să le aducă pacea în suflet şi iubirea în inimă. Te rog, fereşte-i pe copiii mei de cel rău şi roagă-te să fie acceptaţi în Braţele Milostive ale Fiului tău. Ajută-i să rămână credincioşi Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu, în special în aceste timpuri, când ei sunt ispitiţi să se îndepărteze de El. Amin”

Rugăciunea (115)”Pentru Darul Convertirii”

“ O Mamă a Mântuirii, acoperă-mi sufletul cu Lacrimile tale de Mântuire. Scapă-mă de îndoieli. Înalţă inima mea ca să simt Prezenţa Fiului Tău. Adu-mi pace şi mângâiere. Roagă-te ca eu să fiu cu adevărat convertit. Ajută-mă să accept Adevărul şi deschide-mi inima ca să primesc Milostivirea Fiului tău, Isus Cristos. Amin.” 

Rugăciunea (129) „Pentru darul iubirii”

„O, Dumnezeule, Te rog umple-mă cu Iubirea Ta. Ajută-mă să împart Darul Iubirii cu toți cei care au nevoie de Milostivirea Ta. Ajută-mă să Te iubesc tot mai mult. Ajută-mă să-i iubesc pe toți cei care au nevoie de Iubirea Ta. Ajută-mă să-i iubesc pe dușmanii Tăi. Permite ca Iubirea Ta ce mă Binecuvintează să fie folosită pentru a umple inimile tuturor acelora cu care eu vin în contact. Prin Iubirea cu care Tu îmi umpli sufletul, ajută-mă să înving tot răul, să convertesc suflete și să înfrâng diavolul și pe toți acoliții săi care încearcă să distrugă Adevărul Cuvântului Tău Preasfânt. Amin.”

Rugăciunea (143): Pentru a proteja Misiunea de Mântuire

O, Maică a Mântuirii, protejează această Misiune, un Dar de la Dumnezeu, pentru a aduce Viață Veșnică tuturor copiilor Săi de pretutindeni. Te rugăm să intervii în favoarea noastră, prin iubitul tău Fiu, Isus Cristos, pentru a ne dărui curajul de a ne îndeplini datoria de a-I sluji lui Dumnezeu mereu, și în special atunci când suferim din cauza aceasta. Ajută această Misiune să convertească miliarde de suflete, în acord cu Voința Divină a lui Dumnezeu, și să transforme acele inimi de piatră în slujitori iubitori ai Fiului tău. Dăruiește-ne nouă, tuturor celor care Îi slujim lui Cristos în această Misiune, puterea de a învinge ura și persecuția față de Cruce și de a primi suferința care vine odată cu ea, cu generozitate a inimii și cu acceptare deplină a ceea ce va veni. Amin.

Rugăciunea (155): Pentru protecția Misiunii de Mântuire :

O, preaiubită Mamă a Mântuirii, ascultă cererea noastră pentru protecția Misiunii de Mântuire și pentru protecția copiilor lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru cei care sfidează Voia lui Dumnezeu în acest moment important în istorie. Te rugăm să îi protejezi pe toți cei care răspund chemării tale și Cuvântului lui Dumnezeu, pentru a-i salva pe toți de dușmanii lui Dumnezeu. Te rugăm să ajuți la eliberarea acelor suflete care au căzut pradă înșelăciunilor diavolului, și să le deschizi ochii către Adevăr. O Mamă a Mântuirii, ajută-ne pe noi, sărmanii păcătoși, să devenim demni să primim Harul perseverenței în timpul suferinței noastre pentru Numele preaiubitului tău Fiu, Isus Cristos. Protejează această Misiune de lovituri. Protejează-i pe copii tăi de persecuție. Acoperă-ne pe toți cu Preasfânta ta Mantie și dă-ne Darul de a ne păstra credința, de fiecare dată când suntem respinși pentru că spunem Adevărul și proclamăm Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, pentru tot restul vieții noastre, acum și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea (158):  Protejează-mă de religia unică mondială 

Isuse drag, protejează-mă de răutatea noii religii unice mondiale, care nu provine de la Tine. Susţine-mă în călătoria mea spre libertate, pe calea spre Împărăţia Ta cea Sfântă. Păstrează-mă în uniune cu Tine, ori de câte ori sunt chinuit şi forţat să înghit minciuni care sunt răspândite de duşmanii Tăi pentru a distruge sufletele. Ajută-mă să rezist persecuţiei, să rămân cu hotărâre întru Adevăratul Cuvânt a lui Dumnezeu, împotriva falselor doctrine şi a altor sacrilegii pe care aş putea fi obligat să le accept. Prin darul voinţei mele libere, ia-mă în tărâmul Împărăţiei Tale ca să mă pot ridica şi proclama Adevărul, atunci când acesta va fi declarat a fi o minciună. Nu mă lăsa niciodată să mă clatin, să ezit sau să fug de frică din faţa persecuţiei. Ajută-mă să rămân ferm şi statornic întru Adevăr, atât cât voi trăi. Amin

Rugăciunea (164): Rugăciunea Păcii pentru naţiuni (n. trad Rugăciunea Păcii pentru România)

O, Isuse, adu-mi pace. Adu pace naţiunii mele şi tuturor acelor ţări sfâşiate în bucăţi din cauza războiului şi a divizării. Sădeşte seminţele păcii printre cei cu inimile împietrite, care provoacă suferinţă celorlaţi în numele dreptăţii. Dă tuturor copiilor lui Dumnezeu Harurile de a primi Pacea Ta, pentru ca iubirea şi armonia să înflorească; pentru ca iubirea pentru Dumnezeu să triumfe asupra răului şi pentru ca sufletele să poată fi salvate de putregaiul minciunilor, cruzimii și ambițiilor diabolice. Fie ca pacea să domnească şi asupra tuturor celor care şi-au dedicat viaţa Adevărului Sfântului Tău Cuvânt, şi asupra celor care nu Te cunosc deloc. Amin.

Mărire TATĂLUI…

Rugaciuni zilnice de baza.